ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Výbor

Zakládající členové

prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D
MUDr. David Klein
MUDr. Simon Julínek
MUDr. Patrik Matras
MUDr. Daniel Horváth

Předseda

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. David Klein

Vědecký sekretář

MUDr. Simon Julínek

Členové

MUDr. Patrik Matras
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
MUDr. Daniel Horváth
MUDr. Gabriela Hnátková (kooptována 12.11.2022)

Odborný garant

prof. MUDr. Jan Harrer, CSc., člen výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Odborný konzultant

Prof. MUDr., David Kachlík, DrSc., přednosta Anatomického ústavu II.LF UK

Čestný předseda

prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.

Mezinárodní poradní sbor

Priv. Doz. Dr. Med. Felizitas Pannier
Prof. Dr. Thomas Proebstle
Prof. Dr. Sanja-Schuller Petrovic
Prof. Dr. Sergio Gianesini, President UIP
Prof. Mitchel P. Goldman, MD
Prof. Dr. Heinrich Ebner