ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Aktuálně

Na zasedání Generálního shromáždění Union Internation de Phlebologie (UIP) konaném v rámci Světového kongresu v Istanbulu 2022 v Instanbulu byl zvolen prezidentem

prof. Dr. Sergio Gianesini

tento významný představitel italské a světové flebologie se své funkce ujal v průběhu Světového kongresu konaného v září 2023 v Miami.

Prof. Sergio Gianesini se rozhodl přijmout naši nabídku a ujal se funkce čestného prezidenta World of Phlebology 24 in Prague.

Děkujeme!!

Endovenózní sekce ČFLS plní postupně úkoly se svého programu.

a) Doporučený postup ČFLS
Endovenózní řešení insuficientních žil povrchového žilního systému dolních končetin – doporučený postup České flebologické společnosti

b) 3 skvělé publikace (Praktická flebologie 1-2/2022)
Duplexní ultrasonografie povrchového žilního systému.
Hnátek, L., Hnátková, G., Kachlík, D.
Revize CEAP klasifikace z roku 2020 a její doporučenípro klinickou praxi
Hnátek, L., Hnátková, G.
Jak dnes optimálně realizovat endovenózní laserovou termoablaci insuficientních žil?
Hnátek, L., Hnátková, G.Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo Maxis

Logo iMSLogo simLa6

Logo Servier Logo Theraclion


Logo Elcat