ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Aktuálně

Poznamenejte si datum

45. Flebologické dny se budou konat ve dnech 6. a 7. listopadu v prostorách Anatomického ústavu II. lékařské fakulty UK a v Lékařském domě v Praze

Předběžná informace o programu 45. Flebologických dnů


Program letošních dnů vznikne mimo jiné i za podpory přednosty Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty University Karlovy prof. MUDr. Davida Kachlíka, PhD. Pod jeho patronací bude první den konference uspořádán unikátní anatomicko-sonografický workshop v prostorách Anatomického ústavu v Motole.

Zveme tedy srdečně nejen všechny naše členy, ale i reprezentanty všech oborů, kteří potřebují dokonale znát anatomii žilního systému, její sonografické obrazy a indikační výstupy pro jednotlivé léčebné postupy, včetně výkonů endovenózních.

Akce bude jako vždy registrována Českou lékařskou komorou a zařazena do centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů s příslušnými kredity.Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo Maxis Logo Sonotechnik Austria
Logo Invamed Logo RD Global

Logo iMS
Logo simLa6

Logo Servier Logo Theraclion