ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Členství

Pokud se chcete stát členem České flebologické společnosti, vytiskněte a vyplňte přihlášku na stránkách České lékařské společnosti JEP (www.cls.cz/clenska-evidence) a podepsanou ji odešlete na adresu Členské evidence ČLS JEP (viz přihláška).