ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Výbor společnosti

Předseda

prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Vědecká sekretářka

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Pokladník

Prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, PhD.

Členové

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
As. MUDr. Sabina Sellner-Švestková, PhD.
MUDr. Jaromír Seyček
MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Revizní komise

Předseda: Doc. MUDr. Lenka Veverková, PhD.
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD.