ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

O společnosti

Česká flebologická společnosti ČLS JEP je multidisciplinárním sdružením odborníků zabývajících se prevencí, diagnostikou a léčbou žilních onemocnění.

Prostřednictvím pravidelných konferencí (Flebologických dnů) i dalších vzdělávacích a školících akcí zajišťuje odbornou diskusi mezi svými členy o aktuálních otázkách oboru a tvoří platformu kontinuálního vzdělávání svých členů. Úzce spolupracuje se sesterskými společnostmi, především Českou angiologickou společností, Českou lymfologickou společností a Českou dermatovenerologickou společností. Prostřednictvím svých zástupců aktivně vyjadřuje své odborné názory na kategorizaci léčiv (skupina C) i prostředků zdravotnické techniky (skupina 01, 04 a 06). Aktivně podporuje a podílí se na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti flebologie. Spolupracuje se základními obory na tvorbě léčebných standardů pro žilní onemocnění a podílí se i na tvorbě a úpravách Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami. Na vyžádání jmenuje odborníky pro expertní a znaleckou činnosti v rámci ČLK, MZd a dalších státních i nestátních institucí. Garantuje a svými zástupci v redakční radě podporuje vydávání a odbornou úroveň odborného časopisu pro flebologii, lymfologii a všeobecnou angiologii – Praktické flebologie.

Je aktivním členem International Union of Phlebology – vysílá svého zástupce na zasedání exekutivy této mezinárodní organizace, prezentuje výsledky práce svých členů v zahraničí a napomáhá co nejrychlejší aplikaci výsledků základního a klinického výzkumu ve flebologii do nejširší denní praxe a to nejen lékařů - specialistů, ale v neposlední řadě i lékařů prvé linie.

Ve své činnosti se řídí stanovami a dalšími dokumenty své zastřešující organizace – České lékařské společnosti J. E. Purkyně.


Kontaktní adresa:

Česká flebologická společnost
- Sekretariát předsedy prim. MUDr. Jaroslava Strejčka, CSc.
- Vedoucí sekretariátu Kateřina Strejčková
Na Konvářce 6, 150 00 Praha 5
tel.: +420 251 555 899
fax: +420 251 555 899
E-mail: strejcek@ri.ipex.cz
E-mail: strejckova.k@seznam.cz