ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo Maxis Logo Sonotechnik AustriaAktuálně

Karel Benda
Výbor České flebologcké společnosti ČLS JEP se smutkem oznamuje, že zemřel jeho mnohaletý člen a čestný člen společnosti prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Nekrolog

XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí
Termín: 4. a 5. listopadu 2016
Místo konání: Praha, Kongresové centrum hotelu Angelo


Hotel Angelo

Pozvánka
Registrace
Ubytování
Pokyny pro přípravu abstraktů
Předběžný program

Organizační sekretariát:
Monika Šenderová
Congress Business Travel spol. s r. o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5

Tel: +420 224 942 575
Mobil: +420 723 035 367
Fax: +420 224 942 550
E-mail: senderova@cbttravel.cz