ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo Maxis Logo Sonotechnik AustriaAktuálně

Karel Benda
Výbor České flebologcké společnosti ČLS JEP se smutkem oznamuje, že zemřel jeho mnohaletý člen a čestný člen společnosti prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Nekrolog

Polish Society of Phlebology     American Venous Forum
5th International Symposium on Venous Interventions – Cracow
FOCUS ON MODERN PHLEBOLOGY

www.venousinterventions.com.pl
(po vstupu na tuto webovou stránku stiskněte symbol 3 čárek v pravém horním rohu)

XLII. Flebologické dny s mezinárodní účastí
Předběžný termín: 3. a 4. listopadu 2017
Místo konání: Praha, Kongresové centrum hotelu Angelo


Hotel Angelo

Pokyny pro přípravu abstraktů
Registrace: připravuje se
Ubytování: připravuje se

Organizační sekretariát:
Monika Šenderová
Congress Business Travel spol. s r. o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5

Tel: +420 224 942 575
Mobil: +420 723 035 367
Fax: +420 224 942 550
E-mail: senderova@cbttravel.cz